Hey, I'm Baohiemcongtrinh!

Holland, Michigan

mua bảo hiểm công trình xây dựng như thế nào ? bạn là chủ đầu tư hay bên nhà thầu có thi công công trình xây dựng và muốn mua bảo hiểm cho công trình xây dựng của mình/ công trình lân cận của bên thứ ba để phòng trừ rủi ro hay bạn được các cơ quan nhà nước yêu cầu mua bảo hiểm công trình xây dựng trong quá trình làm thủ tục xin phép xây dựng ?

Mua bảo hiểm công trình xây dựng PJICO gọi ngay hotline: 0932377138

 

quy trình mua bảo hiểm công trình xây dựng như sau:
bạn điền thông tin đầy đủ về công trình xây dựng của mình và các yêu cầu liên quan đến bảo hiểm công trình xây dựng vào biểu mẫu GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. sau khi điền thông tin xong, bạn gửi giấy này đến bảo hiểm Petrolimex– PJICO/ điện thoại/zalo… để bảo hiểm PJICO xây dựng bản báo giá hoặc dự thảo hợp đồng.

 

sau khi hai bên thống nhất thông tin trong hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng bên bảo hiểm PJICO sẽ ký hợp đồng trước kèm theo giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng và chuyển đến bên mua bảo hiểm ký là xong.

Sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm bên mua bảo hiểm tiến hành thanh toán phí bảo hiểm là hợp đồng hoàn tất và có hiệu lực

Tham khảo thêm: Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

Những thông tin cần cung cấp khi mua bảo hiểm công trình xây dựng:
Những thông tin dưới đây là căn cứ để chúng tôi có thể báo giá bảo hiểm.Đâu là mẫu chung mua bảo hiểm công trình xây dựng cho tất cả các loại công trình nên trường hợp công trình của bạn không có một trong những thông tin như bên dưới bạn có thể bỏ qua.

Nội dung quan trọng nhất Bảo hiểm Petrolimex quan tâm đó là giá trị của công trình, địa điểm thi công, mức trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba. Những thông tin này chắc chắn là bất cứ công trình nào cũng có.

Tham khảo thêm: thời gian bảo hiểm công trình xây dựng

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline: 0932377138 // 0888605666 chúng tôi sẽ khảo sát công trình tư vấn và báo giá tận nơi  để khách hàng mua bảo hiểm công trình xây dựng mà không phải đi đâu.

Tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng có bắt buộc không ?
Tên công trình (nếu dự án chia thành nhiều hạng mục, đề nghị ghi rõ hạng mục bảo hiểm)
Title of Contract (if project consists of several sections, specify section(s) to be insured)

Địa điểm công trình /Site

Quốc gia/ Tỉnh/ Quận                    :………………………………………………………………………

Country/ Province/ District          :………………………………………………………………………

Tên và địa chỉ của chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình xây dựng
Name(s) and address(es) of principal

 

Tên và địa chỉ của nhà thầu chính/ Name(s) and address(es) of contractor(s)

Tên và địa chỉ của nhà các nhà thầu phụ/ Name(s) and address(es) of subcontractor(s)

Tên và địa chỉ của kỹ sư tư vấn

Name and address of consulting engineer

Mô tả cụ tể công việc xây dựng (đề nghị ghi chi tiết chỉ số kỹ thuật)

Description of the contract works (please give detailed technical information)

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cho-chan-dong-dich-chuyen

https://baohiempetrolimex.com/quy-dinh-ve-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-doi-voi-thiet-bi-xay-dung

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-mo-rong-cac-loai-chi-phi

https://baohiempetrolimex.com/dieu-khoan-bao-hiem-thi-cong-lien-quan-den-nuoc

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-cau-duong

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-loi

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-dien-gio

https://baohiempetrolimex.com/chi-phi-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-chung-cu

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-nha-tu-nhan

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-nha-xuong

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-thi-cong-noi-that

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-toa-nha

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-benh-vien

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-khach-san

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-truong-hoc

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-nha-may

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien

https://baohiempetrolimex.com/thoi-gian-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung

https://baohiempetrolimex.com/mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-2022

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-kho-chua-ngoai-pham-vi-cong-truong

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-gay-ra-boi-dinh-cong-bao-loan

https://baohiempetrolimex.com/dau-thau-mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-cao-toc

https://baohiempetrolimex.com/giay-yeu-cau-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung

https://baohiempetrolimex.com/mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung

https://baohiempetrolimex.com/trinh-tu-giao-ket-hop-dong-bao-hiem

https://baohiempetrolimex.com/thong-tu-329-ve-bao-hiem-xay-dung

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-trach-nhiem-nghe-nghiep-tu-van

https://baohiempetrolimex.com/quyen-va-nghia-vu-cua-ben-mua-bao-hiem

https://baohiempetrolimex.com/bao-hiem-doi-voi-nguoi-lao-dong-thi-cong-tren-cong-truong

https://baohiempetrolimex.com/quy-tac-dieu-khoan-bieu-phi-bao-hiem

https://baohiempetrolimex.com/chi-tiet-bao-hiem-cong-trinh-theo-thong-tu-329

https://baohiempetrolimex.com/giam-dinh-boi-thuong-bao-hiem-cong-trinh

 

Sending to: 112 supporters

Add attachment (2MB filesize limit)

Your message has been sent!

Hi there! We're excited for you to send your first message.

Just a reminder, use messaging respectfully and appropriately. As a community of filmmakers and film lovers, we're here to tell stories, expand imaginations, build bridges and deepen empathy. Like everything on our platform, be supportive, create healthy debate, never get nasty and definitely don't spam. To use Seed&Spark, you agree to abide by our Code of Conduct.

Are you sure you want to delete this draft? There's no undo button!

The draft has been successfully deleted!

Ok

Hiding your project will prevent it from being viewed on the site or showing in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to stop surfacing the page in search results. Anyone that clicks through before then will see the not found page.

Unhiding your project will allow it to be viewed on the site and show in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to start surfacing the page again in search results.

Terms

>

Basic Info

Before we get started, please confirm the following:

By starting a project you agree to Seed&Spark’s Site Guidelines.

Terms

>

Basic Info

Cancel


Saved to Watchlist

Way to go, you just added something to your watchlist for the first time! You can find and view your watchlist at anytime from your profile.

Watch

Fund