Hey, I'm Congtytochucsukienachau!

Washington, District of Columbia

Khai trương hay còn gọi là Grand Opening là một trong các sự kiện quan trọng và chẳng thể thiếu của mỗi tổ chức. doanh nghiệp lễ khai trương có ý nghĩa hăng hái, đánh dấu sự khởi đầu may mắn và thành công của công ty về sau này. bên cạnh đó, sự kiện khai trương còn có nhân tố truyền thông mạnh mẽ, giúp đơn vị sở hữu thể tiếp cận quý khách một cách nhanh nhất và giới thiệu, PR sản phẩm, kiếm tìm những các bạn tiềm năng.

Chính những ý nghĩa đấy mà việc tổ chức lễ khai trương càng ngày càng được phổ biến tổ chức chọn lọc đầu cơ bài bản, chi tiết nhằm giới thiệu hình ảnh đơn vị và khẳng định vị thế của công ty.https://twitter.com/achausukien

Sending to: 112 supporters

Add attachment (2MB filesize limit)

Your message has been sent!

Hi there! We're excited for you to send your first message.

Just a reminder, use messaging respectfully and appropriately. As a community of filmmakers and film lovers, we're here to tell stories, expand imaginations, build bridges and deepen empathy. Like everything on our platform, be supportive, create healthy debate, never get nasty and definitely don't spam. To use Seed&Spark, you agree to abide by our Code of Conduct.

Are you sure you want to delete this draft? There's no undo button!

The draft has been successfully deleted!

Ok

Hiding your project will prevent it from being viewed on the site or showing in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to stop surfacing the page in search results. Anyone that clicks through before then will see the not found page.

Unhiding your project will allow it to be viewed on the site and show in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to start surfacing the page again in search results.

Terms

>

Basic Info

Before we get started, please confirm the following:

By starting a project you agree to Seed&Spark’s Site Guidelines.

Terms

>

Basic Info

Cancel


Saved to Watchlist

Way to go, you just added something to your watchlist for the first time! You can find and view your watchlist at anytime from your profile.

Watch

Fund