Hey, I'm Cornelius!

New York, New York

Groep 4 inhoud

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Een mooi overzicht van wat jongens en meisjes in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit uitgebreide artikel. In het artikel onderscheiden we sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een leerling van groep 4 moet kunnen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je je kind kunt helpen zodra groep 4 begint.

Twee hoofdvakken

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen de sociale ontwikkeling en vakken voor algemene kennis. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. De sociale ontwikkeling uit zich door het willen afspreken met anderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor ontdekkingen. Je snapt dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het opdoen van nieuwe kennis, strategieën, plannen en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Sociale opvoeding

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en gestalte geven aan de eigen individu zijn maar enkele van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. Leerlingen leren tijdens lessen sociale vaardigheden (sova) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de docent gebruikt gaan leerlingen flink de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 zelfverzekerder en krijgen ze meer vertrouwen in hun omgeving. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Theorie

Taal, spelling, rekenen, geschiedenis, natuur, biologie, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over de algemene vakken van leerlingen. In groep 4 komen deze onderdelen allemaal voorbij en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze ontwikkelingen op het gebied verkeer, taal, wereldoriëntatie, spelling en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die kinderen vragen om zelf na te denken, een mening te vormen en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

Toetsen

Om te zien of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken wordt er flink getoetst. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en geven een indruk van d stof die de weken ervoor behandeld werd. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. De Cito-toetsen van groep 4 vinden tweemaal per jaar plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere jaren op school.

Je kind helpen

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder de betrokkenheid van je kind te verprutsen? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en kunnen heel goed om hulp vragen als ze die nodig hebben. Het is dan ook aan te raden om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Schoolopdrachten kun je door je kind zelf laten doen, maar wel nakijken zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een foutje te kunnen leren.

 

Voor meer informatie bezoek je ook mijn

Instagram

Youtube

Diigo

Facebook

Twitter

Sending to: 112 supporters

Add attachment (2MB filesize limit)

Your message has been sent!

Hi there! We're excited for you to send your first message.

Just a reminder, use messaging respectfully and appropriately. As a community of filmmakers and film lovers, we're here to tell stories, expand imaginations, build bridges and deepen empathy. Like everything on our platform, be supportive, create healthy debate, never get nasty and definitely don't spam. To use Seed&Spark, you agree to abide by our Code of Conduct.

Are you sure you want to delete this draft? There's no undo button!

The draft has been successfully deleted!

Ok

Hiding your project will prevent it from being viewed on the site or showing in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to stop surfacing the page in search results. Anyone that clicks through before then will see the not found page.

Unhiding your project will allow it to be viewed on the site and show in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to start surfacing the page again in search results.

Terms

>

Basic Info

Before we get started, please confirm the following:

By starting a project you agree to Seed&Spark’s Site Guidelines.

Terms

>

Basic Info

Cancel


Saved to Watchlist

Way to go, you just added something to your watchlist for the first time! You can find and view your watchlist at anytime from your profile.

Watch

Fund