Hey, I'm Dgmmarketingtraininglijt!

New York, New York

DGM là giải pháp đào tạo digital marketing cho doanh nghiệp và cá nhân với các khóa học thực chiến online có tính ứng dụng và thực hành cao nhất.
Từ đào tạo doanh nghiệp đến Online Learning DGM là thương hiệu tách ra từ mảng đào tạo doanh nghiệp của Thế giới Marketing và mở rộng ra đào tạo online toàn bộ khóa học. Đào tạo Online Tư vấn Digital Tư vấn khởi nghiệp Chuyển đổi số 12 năm kinh nghiệm digital marketing 93% Tư duy toàn diện từ marketing, quản trị và khởi nghiệp 90% mrduan Học ngay hôm nay... Chúng tôi dậy những điều chúng tôi được đào tạo bài bản, làm thành công và đóng gói thành khóa học online cho bạn. Bắt đầu với nền tảng số giúp khách hàng có thể học được mọi nơi, được hỗ trợ toàn bộ thời gian đào tạo của chúng tôi. Khóa học sẽ được update video và tài nguyên liên tục. Chúng tôi chia sẻ toàn bộ casestudy marketing khi chúng tôi làm dịch vụ cho bạn. Kiến thức chuẩn Từ những kiến thức học thuật về Marketing của Phillip Kolter đến Hubspot, Salesforce...và các chuyên gia hàng đầu về Marketing thế giới. Tính thực tế Áp dụng vào những công việc marketing cụ thể của khách hàng, chắt lọc và tối ưu hóa quy trình, rút kinh nghiệm cho dự án tiếp theo. Hỗ trợ trọn đời Bạn được hỗ trợ toàn bộ tài nguyên từ Chomarketing.com và Marketer.com.vn. Nơi chúng tôi chía sẻ toàn bộ tài nguyên Premium bản quyền. Cập nhập liên tục Chúng tôi đào tạo doanh nghiệp từ năm 2015. Do đó đến giờ các bài giảng vẫn được update l iên tục theo quý để đảm bảo tính xu hướng của khóa học.
Khóa học
Khóa học SEO
Google AdWords
Social Media
Dịch vụ
Dịch vụ SEO
Tư vấn SEO
Đào tạo SEO
Liên hệ
0888009922
[email protected] http://dgmtrainingolbz652.cavandoragh.org/dai-hoc-thuong-mai-dao-tao-giam-doc-marketing

Sending to: 112 supporters

Add attachment (2MB filesize limit)

Your message has been sent!

Hi there! We're excited for you to send your first message.

Just a reminder, use messaging respectfully and appropriately. As a community of filmmakers and film lovers, we're here to tell stories, expand imaginations, build bridges and deepen empathy. Like everything on our platform, be supportive, create healthy debate, never get nasty and definitely don't spam. To use Seed&Spark, you agree to abide by our Code of Conduct.

Are you sure you want to delete this draft? There's no undo button!

The draft has been successfully deleted!

Ok

Hiding your project will prevent it from being viewed on the site or showing in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to stop surfacing the page in search results. Anyone that clicks through before then will see the not found page.

Unhiding your project will allow it to be viewed on the site and show in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to start surfacing the page again in search results.

Terms

>

Basic Info

Before we get started, please confirm the following:

By starting a project you agree to Seed&Spark’s Site Guidelines.

Terms

>

Basic Info

Cancel


Saved to Watchlist

Way to go, you just added something to your watchlist for the first time! You can find and view your watchlist at anytime from your profile.

Watch

Fund