Hey, I'm Thue Tham Tu!

Hamilton, Ohio

THUÊ THÁM TỬ BẢO MINH HẾT BAO NHIÊU TIỀN?

Hơn 80% Khách Hàng gọi điện đến thám tử Bảo Minh điều đầu tiên hết tất cả là câu hỏi thuê thám tử mất bao nhiêu tiền? chi phí thuê thám tử có cao không?… Không biết thì hỏi là chuyện đương nhiên nhiều khi thám tử Bảo Minh rất cảm thông về điều này khi Khách Hàng rất muốn sử dụng dịch vụ thuê thám tử nhưng khả năng tài chính thì phụ thuộc vào mỗi người nên phải cân đo đong đếm tính toán sao cho hợp lý với mình.

Vì thám tử tư là loại hình dịch vụ đặc thù nên chi phí thuê thám tử phụ thuộc vào từng loại hình dịch vụ, tính chất công việc, thời gian và địa điểm cũng như nhu cầu của Quý Khách Hàng.

VÍ DỤ

Dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình ở tại Hà Nội dao động từ 900.000 đến 1.200.000 VNĐ / Ngày ( Phụ thuộc chút ít vào thời gian và vị trí địa lý )

Điều tra ngoại tình tại Sài Gòn Tphcm dao động từ 900.000 đến 1.200.000 VNĐ / Ngày ( Phụ thuộc vào thời gian và vị trí địa lý )

Khách hàng có thể tham khảo thêm tại website của công ty

https://thuethamtuuytin.com/

 

Sending to: 112 supporters

Add attachment (2MB filesize limit)

Your message has been sent!

Hi there! We're excited for you to send your first message.

Just a reminder, use messaging respectfully and appropriately. As a community of filmmakers and film lovers, we're here to tell stories, expand imaginations, build bridges and deepen empathy. Like everything on our platform, be supportive, create healthy debate, never get nasty and definitely don't spam. To use Seed&Spark, you agree to abide by our Code of Conduct.

Are you sure you want to delete this draft? There's no undo button!

The draft has been successfully deleted!

Ok

Hiding your project will prevent it from being viewed on the site or showing in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to stop surfacing the page in search results. Anyone that clicks through before then will see the not found page.

Unhiding your project will allow it to be viewed on the site and show in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to start surfacing the page again in search results.

Terms

>

Basic Info

Before we get started, please confirm the following:

By starting a project you agree to Seed&Spark’s Site Guidelines.

Terms

>

Basic Info

Cancel


Saved to Watchlist

Way to go, you just added something to your watchlist for the first time! You can find and view your watchlist at anytime from your profile.

Watch

Fund