https://seedandspark-static.s3.us-east-2.amazonaws.com/images/User/001/536/879/medium/logo-traxanhkhongdo.jpg image

Trà Xanh Không Độ .

Thuận An , Binh Duong